Български English Français
Начало » Пътна карта за въвеждане на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (вътрешен и външен канал)

Пътна карта за въвеждане на системата за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (вътрешен и външен канал)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2