Български English Français
Начало » Административна и съдебна практика в Република България, отразена в юбилейната книга по случай 20 години от създаването на КЗЛД

Административна и съдебна практика в Република България, отразена в юбилейната книга по случай 20 години от създаването на КЗЛД

По случай своя 20-годишен юбилей КЗЛД издаде книга, в която прави ретроспекция и анализ на изминатия път и постигнатите постижения, както и на развитието на правото на защита на личните данни в България.
Втората част на книгата (от стр. 68 до стр. 407) е посветена на административната практика на институцията по ключови тематични направления. Публикувани са редица правни актове на Комисията, издържали съдебен контрол, и/или актове, представляващи трайна и принципна практика по въпроси от обществен интерес.
Юбилейната книга на КЗЛД е достъпна в електронен вид ТУК.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2