Български English Français
Начало » Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД)

Работна група по чл.29 от Директива 95/46/ЕО - закрита със създаването на Европейския комитет по защита на данните

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Съвместни надзорни органи и групи към Съвета на ЕС Групи за защита на данните към Европейския надзорен орган за защита на данните Участия в международни организации и форуми Програма за проследяване на финансирането на тероризма

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings