Български English Français
Начало » Конференция ICDPPC 2018

Конференция ICDPPC 2018

От 22 до 26 октомври 2018 година Комисията за защита на личните данни и Европейският надзорен орган по защита на данните бяха домакини на най-значимия международен форум в сферата на защитата на личните данни и неприкосновеността
 

 

Към сайта на конференцията

Програмата в София

Програмата в Брюксел

 
Конференцията на органите по защита на личните данни и неприкосновеността е най-значимият глобален форум за обмяна на  знания, опит и идеи в сферата на защитата на личните данни и неприкосновеността. От свикването й през 1979 до сега, почти четири десетилетия, тя функционира като платформа за среща на лидерите в областта на защитата на личните данни. Това се постига посредством обединените усилия на организации от 6 континента – общо сто и десет акредитирани членове и шестнадесет наблюдатели.
40-та Международна конференция, която се проведе едновременно в Брюксел и София, допринесе за развитието на дискусията относно етичните измерения при обработване на лични данни в дигиталната ера и се проведе под наслова Да обсъдим етичната страна: Достойнство и уважение в управлявания от данни живот („Debating Ethics: Dignity and Respect in Data Driven Life).
За пръв път конференцията се организира съвместно от европейска институция и национален орган по защита на данните. 2018 година предостави възможност на българската Комисия за защита на личните данни и Европейския надзорен орган да подчертаят водещата роля на Европейския съюз при формиране на политиките и средствата за защита на личните данни и достъпа до информация в световен мащаб. 
 

Рекламен видеоклип
 

Презентационен видеоклип


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2