Български English Français
Начало » Конференция SMEData 2019

Конференция SMEData 2019

На 29 ноември 2019 г. в гр. София се проведе международна конференция на тема „Предизвикателствата пред малките и средни предприятия при прилагането на GDPR”. Събитието бе организирано в рамките на проект SMEDATA, по който си партнират Комисията за защита на личните данни, АПИС Европа, Съюза на юристите в България, адвокатско дружество „Ърнст и Янг България”, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, италианският надзорен орган и Римският университет „Рома Тре”. Обсъдени бяха различни технологични и управленски решения за подпомагане на малките и средни предприятия при осигуряването на съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).
Предвидените симултанен превод и директно излъчване чрез цифрова телевизия, дадоха възможност на всички желаещи да проследят работата на конференцията – както чрез присъствие в зала, така и дистанционно чрез сайта на проекта SMEDATA, сайта на КЗЛД и сайта на Апис Европа АД.
Програмата на конференцията е публикувана ТУК.     
 
Пълен запис на конференцията може да гледате ТУК.
 
Проект „SMEDATA: Осигуряване на най-висока степен на защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни чрез иновативни инструменти за малки и средни предприятия и граждани” е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз с номер на договор 814763 – SMEDATA – REC-AG-2017/REC-RDAT-TRAI-AG-2017.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2