Български English Français
Начало » Анкетa за Длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор

Анкетa за Длъжностните лица по защита на данните в публичния сектор

Целта на това проучването е да обобщи опита, позицията и изпълнението на функциите на ДЛЗД в публичния сектор. Резултатите от проучването ще бъдат оповестени в края на месец май 2020 г. като събраната информация ще послужи за анализиране и планиране на бъдещите превантивни дейности на Комисията за защита на личните данни. Анкетата е реализирана с помощта на средството за генериране на анкети Google Forms.
Вашите идентификационни данни не са необходими за проучването и ние не събираме други допълнителни данни, различни от тези при обичайното Ви посещение на нашия уебсайт.
Политиката ни за поверителност е достъпна тук.

 Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings