Български English Français
Начало » Стартира Седмицата за защита на личните данни

Стартира Седмицата за защита на личните данни

23.01.2012
Стартира Седмицата за защита на личните данни
Днес, 23 януари 2012 г., Комисията за защита на личните данни стартира поредица от инициативи за отбелязване на Деня за защита на личните данни – 28 януари, както и началото на мероприятията по повод 10 години от създаването на КЗЛД. Комисията обяви периода от 23 до 28 януари 2012 г. за Седмица за защита на личните данни. Седмицата беше открита с участия на председателя на Комисията, Венета Шопова, в сутрешните блокове „Денят започва” на БНТ и „Бодилник” на ТВ7. Акцентите в изказванията на г-жа Шопова бяха новата Европейска правна рамка за защита на личните данни, рисковете в интернет пространството, най-често срещаните нарушения по отношение на личните данни, както и възможностите за оказване на съдействие от страна на КЗЛД.
На среща с представители на медиите, проведена по-късно в сградата на Комисията, Венета Шопова обяви началото на Седмицата за защита на личните данни. Присъстваха представители на БТА, телевизионните канали БТВ и ТВ7, радио “Хоризонт”, вестниците ”24 часа”, „Труд”, “Телеграф”, “Новинар” и “Монитор”. От страна на КЗЛД присъстваха председателят, членовете на Комисията, главният секретар и директорите на дирекции от администрацията.
Председателят на КЗЛД обяви откриването на модернизирания „Център за информация и контакти” на КЗЛД. Проф. Веселин Целков, член на КЗЛД, представи предимствата на новите функционалности, които ще гарантират удобство и експедитивност при обслужване на гражданите и администраторите на лични данни, както и ще повишат качеството на предоставяните административни услуги. 
Представителите на медиите проявиха интерес към практиката на КЗЛД в качеството й на надзорен орган в Република България в областта на защитата на личните данни. Бяха коментирани различни аспекти, свързани с дейността на Комисията и нейната роля при произнасянето по принципни, актуални въпроси с широк обществен отзвук.
Седмицата за защита на личните данни продължава с други мероприятия и инициативи по предварително обявена програма, като поканата за участие в тях е отворена към всички, които искат да се запознаят отблизо с работата на Комисията и да повишат своята осведоменост относно защитата на личните данни и свързаните с това основни права.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2