Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни издаде задължително предписание на банките, в качеството им на администратори на лични данни

Комисията за защита на личните данни издаде задължително предписание на банките, в качеството им на администратори на лични данни

02.12.2011
      
            Комисията за защита на личните данни издаде задължително предписание на всички банки, извършващи международни парични преводи чрез MoneyGram. То трябва да бъде изпълнено в едномесечен срок от датата на получаването му, като Комисията за защита на личните данни трябва да бъде уведомена за предприетите мерки относно изпълнението му.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2