Български English Français
Начало » Среща между националните надзорни органи на Република България и Република Македония

Среща между националните надзорни органи на Република България и Република Македония

10.06.2011
Среща между националните надзорни органи на Република България и Република Македония
           В периода 9-10 юни 2011 г. Комисията за защита на личните данни прие делегация на Дирекцията за защита на личните данни на Македония. 
На срещата от българска страна присъстваха г-жа Венета Шопова – председател, г-н Валентин Енев, г-жа Мария Матева и г-н Веселин Целков – членове на Комисията за защита на личните данни, г-н Цветелин Софрониев – главен секретар, както и ръководители от администрацията на КЗЛД. Македонският национален орган за защита на данните беше представен от г-н Димитар Георгиевски – директор на Дирекцията за защита на личните данни на Република Македония и г-жа Елизабета Недановска – началник на отдел “Международно сътрудничество и връзки с обществеността”.
В рамките на двудневното посещение, българският и македонският орган по защита на данните обсъдиха широк спектър от теми, обхващащи, както настоящите развития и законодателството в областта на личните данни в двете страни, така и участието в различни публични инициативи и проекти.
 
Споделени бяха редица добри практики от дейността на двете институции и визии относно бъдещето на защитата на личните данни и новите предизвикателства в областта, както и конкретни казуси с широк обществен отзвук.    
Постигнато беше взаимно съгласие да се задълбочи сътрудничеството с оглед постигането на по-добро взаимодействие, което да осигури по-ефективна защита на личните данни на гражданите на двете държави.
От интерес за гостите от Македония бе участието на Комисията за защита на личните данни в различни обществени инициативи и направленията, по които си сътрудничи с партньори от правителствения и неправителствен сектор.
Проявен беше специален интерес към инициативата „Ден на отворените врати” със съвместното участие на Комисията за защита на потребителите, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на личните данни и мобилните оператори в рамките на Международния ден на потребителя (15 март).
Посещението приключи с подписване на Декларация за съвместно сътрудничество, която ще даде възможност за задълбочаване на двустранните контакти в различни приоритетни области като защита на личните данни в процеса на развитие на технологиите и повишаване на информираността на гражданите относно техните права в областта на защитата на личните данни.
 

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2