Български English Français
Начало » Среща на представители на Централната избирателна комисия с Комисията за защита на личните данни

Среща на представители на Централната избирателна комисия с Комисията за защита на личните данни

03.06.2011
        На 2 юни 2011 г. в сградата на Народното събрание се  проведе среща на представители на Централната избирателна комисия с Комисията за защита на личните данни. Присъстваха председателят на ЦИК, Красимира Медарова, заместник-председателите на ЦИК - Елена Маркова, Румяна Стоева-Сидерова и Сабрие Спунджиева, председателят на КЗЛД, Венета Шопова и членовете на КЗЛД - Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков. На срещата се обсъди досегашния опит, проблемите и рисковете в спазването на режима на защита на личните данни по време на изборния процес. Беше изразена готовността на ЦИК и КЗЛД за тясно сътрудничество в превантивната  работа за предотвратяване на нарушения на Закона за защита на личните данни при провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за органи на местната власт и местното самоуправление.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2