Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни взе решение да откаже вписване на администратори на лични данни

Комисията за защита на личните данни взе решение да откаже вписване на администратори на лични данни

27.05.2011
            На свое редовно заседание, проведено на 18 май 2011 г., Комисията за защита на личните данни взе решение на осн. чл. 17б, ал. 3, т.3 от ЗЗЛД да откаже вписване на администратори на лични данни в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри. Регистърът на администраторите на лични данни с отказана регистрация  е достъпен от сайта на КЛЗД, рубрика „Администратори на лични данни”. За предприемане на последващи действия във връзка с регистрацията, администраторите на лични данни могат да се обръщат към Комисията за защита на личните данни на тел. 02 9153539.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2