Български English Français
Начало » Комисията за защита на личните данни започва серия от обучения по прилагането на Закона за защита на личните данни при обработване на информацията в националната част на Шенгенската информационна система

Комисията за защита на личните данни започва серия от обучения по прилагането на Закона за защита на личните данни при обработване на информацията в националната част на Шенгенската информационна система

17.05.2011
        На  18и 19 май 2011 г. в София се провежда първото от серията обучения за администратори и обработващи лични данни в националната част на Шенгенската информационна система (НШИС). В него вземат участие служители от структурите на МВР на територията на гр. София - Главна дирекция „Охранителна полиция”, Дирекция „Миграция”, Дирекция „Международно оперативно сътрудничество” и Дирекция „Български документи за самоличност”. На 25 и 26 май се провежда обучението за служители от граничните контролно пропускателни пунктове към Главна дирекция „Гранична полиция”.
        Обучението обхваща широк кръг от въпроси по системата за защита на личните данни и принципите за защита. Разглеждат се нормативните актове в областта на защита на личните данни на европейско и национално ниво. Представят се функциите и правомощията на Комисията за защита на личните данни и нейната международна дейност. Разясняват се основните понятия, принципите и основанията за допустимост на обработване на лични данни, както и правата на физическите лица. Обучаемите се запознават със задълженията на администраторите на лични данни, техническите и организационни мерки за защита на личните данни, контролната дейност на КЗЛД и административно-наказателната отговорност. Основна част от обучението заема темата за международното сътрудничество в областта на защитата на личните данни по Шенгенската конвенция. Представя се информация за Шенгенското пространство, централните и национални системи на Шенгенската информационна система и функциите на КЗЛД след факта на присъединяване.
        В хода на обучението ще бъде поставен акцент върху защитата на личните данни в националната част на Шенгенската информационна система и задълженията, произтичащи от бъдещото присъединяване на Република България към Шенгенското пространство
        На присъстващите ще бъдат предоставени информационни материали, съдържащи основните документи от българската и международната правна рамка в сферата на защитата на личните данни, както и презентациите от обучението.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2