Български English Français
Начало » Конференция на органите по защита на личните данни от Централна и Източна Европа

Конференция на органите по защита на личните данни от Централна и Източна Европа

03.05.2011
Конференция на органите по защита на личните данни от Централна и Източна Европа
На 28 и 29 април в гр. Будапеща се проведе конференция на органите по защита на данните в Централна и Източна Европа. Домакин на конференцията беше г-н Андреас Йори, комисар по защита на данните и свобода на информация в Унгария. На конференцията присъстваха комисари по защита на личните данни, както и експерти от органите по защита на данните на Румъния, Словения, Литва, Естония, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия и др. Специален гост беше г-н Якоб Констам, председател на Работната група по чл.29. От страна на КЗЛД в конференцията участваха членовете на комисията Красимир Димитров и Валентин Енев.
По време на обсъжданията беше представена презентация относно устройството и дейността на КЗЛД, както и отчет за дейността от предишната година.

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2