Български English Français
Начало » Списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация

Списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация

10.06.2022
 
На редовно заседание, проведено на 01 юни 2022 г., Комисията за защита на личните данни прие Списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация по чл. 65, ал. 3 от Закона за защита на личните данни.
Настоящият списък е на операциите по обработване на лични данни, за които администратор или обработващ по Глава Осма от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) следва да проведе задължителна предварителна консултация по чл. 65, ал. 1 от ЗЗЛД. Същият е неизчерпателен, като може да бъде актуализиран при необходимост, по реда на неговото приемане.
Списъкът е достъпен в секция „Насоки на институционалната интернет страница - ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2