Български English Français
Начало » Проведе се последното заседание на Съвместния надзорен орган на Eвропол

Проведе се последното заседание на Съвместния надзорен орган на Eвропол

03.06.2022
Проведе се последното заседание на Съвместния надзорен орган на Eвропол
 На 31 май 2022 г. се проведено последното заседание на Съвместния надзорен орган на Eвропол. През изминалите четири години той изпълняваше основната си цел по извършване на преглед на дейностите на Eвропол за гарантиране на правата на лицата при съхраняване, обработка и използване на лични данни и упражняване на контрол върху допустимостта на предаването на данни, постъпващи от Eвропол.
Чрез надзора за защита на данните на Eвропол, се гарантира, че е намерен правилният баланс между правата за защита на данните и ключовия обществен интерес на сигурността. Съществен аспект на този надзор е сътрудничеството на Европейския надзорен орган по защита на данните с националните надзорни органи и по-специално в рамките на Съвета за сътрудничество на Eвропол, като форум със съвещателни функции за обсъждане на общи въпроси, разработване на насоки и обобщаване на добри практики.
След оповестяването и влизането в сила на измененията в европейската правна рамка относно Европол от края на юни 2022 г. координираният надзор ще се осъществява от Комитета за координиран надзор.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2