Български English Français
Начало » Европейската комисия прие две решения за адекватно ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство

Европейската комисия прие две решения за адекватно ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство

01.07.2021
 
На 28 юни 2021 г. Европейската комисия прие две решения за адекватно ниво на защита на личните данни от страна на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия – едното съгласно Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), а другото съгласно Директивата за правоприлагане. Личните данни могат да преминават свободно от Европейския съюз към Обединеното кралство, като се ползват от ниво на защита, равностойно на гарантираното от законодателството на ЕС. Администраторите на лични данни могат да се позовават на двете решения, тъй като те влизат в сила от датата на приемането им.
Европейската комисия има правомощие да извършва преценка дали страна извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) предлага адекватно ниво на защита на личните данни. След приемане на решение за адекватно ниво на защита, личните данни могат да се предават свободно от ЕИП до трети страни, без да са необходими допълнителни гаранции, т.е. тези трансфери се възприемат като вътрешни в рамките на ЕИП.
Във връзка с приемането на двете решения Европейската комисия публикува прессъобщение, в което са резюмирани основните елементи на решенията за адекватност. Публикувани са и две изявления, които също подчертават значението на решенията. По думите на Вера Юрова, заместник-председател по ценностите и прозрачността Обединеното кралство напусна ЕС, но днес правният му режим на защита на личните данни е такъв, какъвто беше. Поради това днес приемаме тези решения за адекватност. В същото време изслушахме много внимателно опасенията, изразени от Парламента, държавите-членки и Европейския комитет по защита на данните, по-специално относно възможността за бъдещо отклонение от нашите стандарти в рамката за поверителност на Обединеното кралство. Тук говорим за основно право на гражданите на ЕС, което сме длъжни да защитаваме. Ето защо имаме значителни предпазни мерки и ако нещо се промени от страна на Обединеното кралство, ще се намесим”.
Дидие Рейндърс, комисар по правосъдието, заявява: „След месеци на внимателна оценка днес можем да дадем на гражданите на ЕС сигурност, че личните им данни ще бъдат защитени, когато бъдат прехвърлени във Великобритания. Това е съществен компонент на новите ни отношения с Обединеното кралство. Важно е за безпроблемната търговия и ефективната борба с престъпността. Комисията ще следи отблизо как се развива системата на Обединеното кралство в бъдеще и ние подсилихме нашите решения, за да дадем възможност за това и за намеса, ако е необходимо. ЕС има най-високите стандарти по отношение на защитата на личните данни и те не трябва да бъдат компрометирани при прехвърляне на лични данни в чужбина.
Решенията за адекватност улесняват и прилагането на Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което предвижда обмен на лична информация, например за сътрудничество по съдебни въпроси.
И двете решения за адекватност включват предпазни мерки, като например „клауза за прекратяване, която създава възможност за преглед и оценка на законодателството за защита на личните данни на Обединеното кралство след започване прилагането на двете решения.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2