Български English Français
Начало » Споразумение за защита на личните данни на потребителите подписаха КЗЛД и НАЗП

Споразумение за защита на личните данни на потребителите подписаха КЗЛД и НАЗП

30.06.2021
Споразумение за защита на личните данни на потребителите подписаха КЗЛД и НАЗП
Споразумение за защита на личните данни на потребителите при ползването на услуги на доставчици на съдържание онлайн, подписаха днес Венцислав Караджов – председател на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) и Стоил Алипиев – председател на Сдружение „Национална асоциация за защита на потребителите(НАЗП).
Една от главните цели на сътрудничеството е да се защитят основните права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни, както и активно противодействие на тяхното неправомерно обработване.
Подписаното Споразумение за защита на личните данни на потребителите при ползването на услуги на доставчици на съдържание онлайн ще се превърне във важен механизъм за предотвратяване незаконосъобразното събиране, обработване и използване на лични данни на потребителите в Интернет.
КЗЛД и НАЗП ще извършат съвместно проучване и анализ доколко предоставящите услуги администратори на лични данни в онлайн пространството, които ползват бисквитки и други проследяващи технологии, спазват Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
В обхвата на проучването ще попаднат доставчици на съдържание онлайн в различни сектори.
Двете страни поемат ангажимент заедно да проведат разяснителна информационна кампания относно защитата на личните данни на физическите лица, тяхното съхранение, обработване и използване с оглед предотвратяване възникването на условия за злоупотреби.
Комисията за защита на личните данни и Сдружение „Национална асоциация за защита на потребителите активно ще си сътрудничат и обменят информация при възникнали казуси за злоупотреба с лични данни в сигнали от потребители.
Установените добри практики ще бъдат популяризирани. 
 
 
 
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2