Български English Français
Начало » Европейският комитет по защита на данните представи Годишен доклад за дейността си през 2020 г.

Европейският комитет по защита на данните представи Годишен доклад за дейността си през 2020 г.

17.06.2021

 
На 2 юни 2021 г. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) представи своя Годишен доклад за 2020 г., озаглавен Гарантиране на правата за защита на данните в променящия се свят
Европейският комитет за защита на данните (ЕКЗД) е независим европейски орган, създаден с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), който има за цел да осигури съгласувано прилагане на правилата за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП). Тази цел се постига чрез насърчаване на сътрудничеството между националните надзорни органи и издаване на общи насоки за цялото ЕИП относно тълкуването и прилагането на правилата за защита на данните. ЕКЗД е съставен от представители на националните органи за защита на данните и Европейския надзорен орган по защита на данните. Без право на глас в него участват представители на Европейската комисия и на надзорните органи на страните от ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), които също са членове на ЕКЗД.
В Годишния доклад ЕКЗД отчита работата си по всички направления в своята дейност – издаване на насоки, препоръки, становища, решения; провеждане на консултации; насърчаване на сътрудничеството между органите по защита на данните и т.н.
Докладът на ЕКЗД за 2020 г. предоставя подробен преглед на работата, извършена от Комитета през годината, белязана от световната пандемия от КОВИД-19, променила значително живота на хората в целия свят. По думите на председателя на ЕКЗД, Андреа Йелинек, „локдауните през 2020 г. във всички наши държави не означават спад в дейността на ЕКЗД. Комитетът отчита, че 2020 година е белязана от много важни развития в правната сфера на ЕС за защита на данните, изискващи неговия експертен опит и насоки. Във връзка с предприетите в  държавите-членки на ЕИП мерки за наблюдение, ограничаване и смекчаване на разпространението на вируса, Комитетът е издал насоки относно приложенията за местоположение и проследяване на контакти; обработката на здравни данни за научни изследвания; ограниченията на правата на субекта на данните при извънредно положение и обработката на данни в контекста на повторно отваряне на граници.
Отчетени са дейностите на ЕКЗД, последващи Решението на Съда на Европейския съюз по случая  Schrems II, което има значителни последици за базираните в ЕИП субекти, които прехвърлят данни в САЩ и други трети държави.
През 2020 г. ЕКЗД определя своята стратегия за 2021-2023 г., която обхваща четири основни стълба със стратегически цели. За всеки от стълбовете е определен набор от ключови действия, които да спомогнат за постигането на тези цели.
Годишният доклад на ЕКЗД за 2020 г. е публикуван ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings