Български English Français
Начало » Европейският комитет по защита на данните издаде препоръки относно правното основание за съхранението на данни за кредитна карта единствено с цел улесняване на по-нататъшни онлайн трансакции

Европейският комитет по защита на данните издаде препоръки относно правното основание за съхранението на данни за кредитна карта единствено с цел улесняване на по-нататъшни онлайн трансакции

17.06.2021
 
Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) издаде препоръки относно правното основание за съхранението на данни за кредитна карта единствено с цел улесняване на по-нататъшни онлайн трансакции. Целта на препоръките е да се насърчи хармонизирано прилагане на правилата за защита на данните по отношение на обработването на данни за кредитни карти в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и да се гарантира еднородна защита на правата на физическите лица при пълно зачитане на основните принципи за защита на данните.
ЕКЗД подчертава, че доверието в цифровата среда е критично условие за развитието на цифровата икономика и електронната търговия, които отбелязаха огромен скок в условията на пандемия от COVID-19. Постигането на това доверие е съществено предизвикателство пред администраторите на данни, които трябва да въведат подходящи гаранции за субектите на данни и да им осигурят контрол върху собствените им лични данни.
В препоръките се прави преглед на основанията за съхранение на данни за кредитна карта единствено с цел улесняване на по-нататъшни онлайн трансакции и се посочва, че съгласието изглежда единственото подходящо правно основание за законосъобразност на това обработване.
Препоръките на Европейският комитет по защита на данните относно правното основание за съхранението на данни за кредитна карта единствено с цел улесняване на по-нататъшни онлайн трансакции са публикувани ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2