Български English Français
Начало » Европейският комитет по защита на данните прие своя стратегия за периода 2021-2023 г.

Европейският комитет по защита на данните прие своя стратегия за периода 2021-2023 г.

18.12.2020
 
На състоялото се на 15 декември 2020 г. заседание Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) прие своя Стратегия 2021-2023 г. Определени са стратегическите цели на Комитета, групирани около четири стълба, както и по три ключови дейности за всеки стълб, които да помогнат за постигането на тези цели. Четирите основни стълба на Стратегията са:
• подобряване на хармонизацията и подпомагане постигането на съотвтствие;
• подпомагане на ефективното прилагане и ефикасното сътрудничество между националните надзорни органи;
• подход към новите технологии, основан на основните права и
• глобалното измерение.
Като част от стратегията си за 2021-2023 г. ЕКЗД реши въз основа на пилотен проект да създаде група от експерти за подкрепа. Целта е да се предостави подкрепа на членовете на Комитета под формата на полезен за разследвания и дейности по прилагане експертен опит, както и да се засили сътрудничеството и солидарността между членовете на Комитета чрез споделяне, засилване и допълване на силните страни и удовлетворяване на оперативните нужди.
В началото на 2021 г. ще бъде приета работна програма за прилагане на Стратегията, която ще даде допълнителни подробности за действията на ЕКЗД.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings