Български English Français
Начало » Народното събрание прие процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Народното събрание прие процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

24.06.2020
 
Предложението за кандидати за председател и членове на Комисията за защита на личните данни се внася в писмена форма от Министерски съвет, а изборът се прави от Народното събрание. При гласуването за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.
Според Закона за защита на личните данни КЗЛД е колегиален орган и се състои от председател и четирима членове. Те се избират от Народното събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани за още един мандат.
Решението беше взето със 114 гласа „за, без „против и въздържали се.

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings