Български English Français
Начало » 44-то Народно събрание прие Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2019 г.

44-то Народно събрание прие Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2019 г.

12.06.2020
 
На 11.06.2020 г. Народното събрание прие Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2019 г.
Отчетът е депозиран в Народното събрание на 31.03.2020 г. съгласно чл. 7, ал. 6 от Закона за защита на личните данни. На 03.06.2020 г. е приет на редовно заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, на което председателят на КЗЛД Венцислав Караджов подчертава, че 2019-а година се характеризира с три значими предизвикателства пред Комисията за защита на личните данни, с които тя успешно се е справила – първо, актуализиране на законовата и подзаконовата правна рамка в областта на защита на личните данни в Република България, на второ място, промяна във фокуса на контролната дейност и на трето място, продължаването на практическото прилагане на новата правна рамка в областта на защита на личните данни.
Годишният отчет на КЗЛД е публикуван на институционалния сайт – ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings