Български English Français
Начало » 41-ва Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността

41-ва Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността

23.10.2019
 
От 21 до 24 октомври 2019 г. в столицата на Албания – Тирана, за 41-ви път се провежда едно от най-значимите глобални събития в областта на защитата на личните данни - Международната конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността. Конференцията се провежда за първи път през далечната 1979 г.и вече четири десетилетия е световен форум, на който независимите регулатори за защита на данните и свобода на информацията приемат резолюции и препоръки на високо ниво, адресирани до правителства и международни организации. Визията на Конференцията е да поддържа среда, в която органите за защита на личните данни по света могат да действат ефективно, за да изпълнят своите мандати, както индивидуално, така и съгласувано, чрез разпространяване на знания и поддържане на контакти. Тя свързва усилията на 122 органа за защита на данните и неприкосновеността от целия свят.
Конференцията включва закрита сесия за акредитирани членове и наблюдатели, и открита сесия и странични мероприятия за всички регистрирани участници. В работа ѝ вземат участие делегати от цял свят – органи за защита на личните данни, правителствени и неправителствени организации, представители на академичните среди и бизнеса.
Тази година Конференцията се провежда под мотото: „Сближаване и свързване. Установяване на глобални стандарти за защита на данните в цифровата ера”. Фокус на обсъжданията е темата за това как се сближават правилата за защита на данните и какви фактори движат този процес, какви са предизвикателствата пред постигането на по-голямо сближаване и как може да се стигне до него.
Основни теми на закритата сесия са разглеждане на различни аспекти от работата на един ефективен орган за защита на данните, връзките на Конференцията с различни международни организации, презентации на Работните групи към Конференцията и на Международна работна група по личните данни в телекомуникациите, новини от сферата на дейност на различни регионални, лингвистични и тематични групи. Обект на обсъждания са бъдещето на Конференцията, избор на Изпълнителен комитет за 2019-2020 г., представяне на следващия домакин за 2020 г.
И тази година е предвидена многообразна тематика на откритата сесия и съпътстващите мероприятия. Работата на откритата сесия е организирана в пет основни панела. Първият панел, озаглавен „Глобално сближаване в законите за защита на данните: къде се сближаваме и какъв напредък постигаме в стремежа към общи стандарти? ”, цели изясняване какво на практика означава сближаването и обсъждане както на по-нататъшното разработване на общи стандарти, така и на работата по осигуряване на оперативна съвместимост на законите и глобалните подходи за защита на данните. Вторият панел – „Справяне с глобалното предизвикателство на движените от данни бизнес модели” цели разглеждането на това, как законите за защита на личните данни и неприкосновеността се отнасят към теми, които пряко ангажират обществеността - злоупотребите с лични данни за политически кампания, нарушения на сигурността на данните, скрито следене и наблюдение и опасенията относно тяхното въздействие. Третият панел е посветен на защитата на данните и конкуренцията и целта му е да отговори на въпроса как регулаторите в тези различни сфери започват да обединяват дейностите си на практика. Темата на четвъртия панел е отчетността като глобално средство за поддържане на високи стандарти за защита на данните и в него обект на обсъждания е как може да се гарантира, че отчетността води до високи стандарти за защита на данните и тяхното отговорно управление. Петият панел е „Бъдещи предизвикателства пред органите за защита на данните и длъжностните лица по защита на данните”. Предвидени са дискусии относно изискванията за умения и компетентности, което безспорно поставя необходимостта от постоянно повишаване на професионализма. Ще бъдат разгледани възможностите за използване на изкуствения интелект и новите технологии в помощ на органите за защита на данните и длъжностните лица по защита на данните при изпълнението на задачите им.
Изключително богата е програмата и на съпътстващите конференцията мероприятия – „Глобалната конвенция за защита на личните данни и Вие” (организирано от Съвета на Европа), „Легитимност, честност и неутралност: дефиниране на етичния дизайн” (домакинствано от Facebook), „Близкото бъдеще на неприкосновеността – развитие на технологиите” (организирано е Google), „Бъдещи предизвикателства: как лидерите по света се отнасят към възникващите въпроси относно неприкосновеността” (спонсорирано от Microsoft и Future of Privacy Forum), „Изграждане на мостове: Общи подходи за управление на данни” (организирано от Търговската камара на САЩ), „Какво трябва да знаем за новите стандарти за защита на личните данни” (организирано от OneTrust). Други заглавия на съпътстващи събития са „Подкрепа на дейностите по обучението, свързано с реформата за защита на данните”, „GDPR в частния сектор – бреме или възможност”, „Демистифициране на 5G: въздействие върху неприкосновеността на интелигентната свързаност в обединения свят”, „Добри практики за неприкосновеност и прозрачност в правоприлагането”, „Изкуствен интелект и защита на данните - глобален отговор на глобално предизвикателство”.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings