Български English Français
Начало » ЦИК и КЗЛД приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

ЦИК и КЗЛД приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес

18.04.2019
 
В контекста на предстоящите в края на май 2019 г. избори за Европейски парламент, Централната избирателна комисия и Kомисията за защита на личните данни приеха съвместни указания относно обработването и защитата на личните данни в изборния процес. Документът е изготвен въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679, Насоките от 12.09.2018 г. на Европейската комисия относно прилагането на правото на Съюза в областта на защитата на данните в контекста на избори, както и практиката на ЦИК и КЗЛД. Отчита се фактът, че в изборния процес, включително в предизборните дейности се обработват лични данни за политическите възгледи на гражданите, които по правило се считат за чувствителни данни и подлежат на завишена защита.
Целта на указанията е да се дадат насоки на всички участници в изборните дейности относно отговорностите им при обработването на личните данни на физическите лица. През призмата на Регламент (ЕС) 2016/679 са разяснени ролите и ангажиментите на различните видове участници в изборния процес, което е от съществено значение за правилното разбиране и спазване на изискванията за защитата на личните данни.
Документът е публикуван ТУК.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings