Български English Français
Начало » ВАЖНО! Нерегламентирани обучения в областта на защитата на личните данни

ВАЖНО! Нерегламентирани обучения в областта на защитата на личните данни

16.04.2019
 
Във връзка с постъпилите множество запитвания относно обучения в сферата на защита на личните данни, предлагани от редица организации, включително под формата на сертификационни обучителни курсове, Комисията за защита на личните данни информира, че не е оторизирала нито една организация или обучителен център да провежда обучения в областта на защитата на личните данни от нейно име, нито е одобрявала обучителни програми за това. КЗЛД извършва разяснителната си кампания самостоятелно.
Важно е да се отбележи, че администраторите нямат задължение да участват в такива обучения, включително по отношение на задълженията на длъжностните лица по защита на данните. Те биха могли да участват в обучения по своя преценка и според конкретните си потребности. Решението и отговорността са на самите администратори.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings