Български English Français

Новини

 • Инструмент за самооценка

  Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

 • Стратегия на КЗЛД „Хоризонт 2022”

  КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Планът за нейното прилагане.

01.09.2021
Технически проблем в комуникациите с КЗЛД на 31 август и на 1 септември 2021 г.

Комисията за защита на личните данни информира, че поради прекъсване на електроснабдяването около 14 часа на 31 август 2021 г. настъпиха затруднения в комуникациите ... повече

27.08.2021
Oткритa e процедура за обществено обсъждане на съвместни указания na Комисия за защита на личните данни и Комисия за регулиране на съобщенията

Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисия ... повече

12.08.2021
Технически проблем в комуникациите с КЗЛД, възникнал на 12 август 2021 г.

Комисията за защита на личните данни информира, че поради извършване на строителни работи в района на КЗЛД, около 16 часа на 12 август 2021 г. настъпиха затруднения в ... повече

01.07.2021
Европейската комисия прие две решения за адекватно ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство

На 28 юни 2021 г. Европейската комисия прие две решения за адекватно ниво на защита на личните данни от страна на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия– ... повече

30.06.2021
Споразумение за защита на личните данни на потребителите подписаха КЗЛД и НАЗП
Споразумение за защита на личните данни на потребителите подписаха КЗЛД и НАЗП

Споразумение за защита на личните данни на потребителите при ползването на услуги на доставчици на съдържание онлайн, подписаха днес Венцислав Караджов– председател ... повече

22.06.2021
КЗЛД публикува съвети към администраторите и обработващите лични данни за защита на данните в киберпространството

В изпълнение на чл. 33 от Регламент (ЕС) 2016/679, администраторите на лични данни имат задължението да уведомят надзорния орган за настъпило нарушение на сигурността ... повече

   1    2   3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings