Български English Français
Начало » Профил на купувача » Публични покани - 2015 г. » ID № 9047678 / 16.11.2015 г. Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на Комисия за защита на личните данни, чрез зареждане с карти за безналично плащане

ID № 9047678 / 16.11.2015 г.
Доставка на горива и аксесоари за автомобилите, собственост на Комисия за защита на личните данни, чрез зареждане с карти за безналично плащане


Файлове за сваляне

Публична покана
Документация (DOC)
Документация (PDF)
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Разяснение до заинтересованите лица от 19.11.2015 г. (DOC)
Разяснение до заинтересованите лица от 19.11.2015 г. (PDF)
Разяснение до заинтересованите лица от 23.11.2015 г. (DOC)
Разяснение до заинтересованите лица от 23.11.2015 г. (PDF)
Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Договор с „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. януари 2016 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. февруари 2016 г.
Информация по чл 22б, т. 14 от ЗОП за м. март 2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings