Български English Français
Начало » Административно обслужване » Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно използване на информация от обществения сектор за 2022 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно използване на информация от обществения сектор за 2022 г.

 Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:
22
     - от граждани на Република България; 14
     - от чужденци;  2
     - от медии;  0
     - от НПО;  3
     - от частноправни субекти.  3
Общ брой решения по заявления за предоставяне на достъп до обществена информация:
18
     - предоставяне на пълен достъп до обществена информация; 18
     - предоставяне на частичен достъп до обществена информация;  0
     - предоставяне на достъп при надделяващ обществен интерес;  0
     - отказ запредоставяне на достъп до обществена информация.  0
Уведомление за липса на исканата обществена информация
 1
Препращане на заявлението, когато КЗЛД не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение
 2
Предоставена информация по реда на административното обслужване или по реда на АПК
 0
Заявления, които не отговарят на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ и във вр. с чл. 2 ал. 1
 1
Общ брой постъпили искания за предоставяне на информация за повторно използване
 0

 

Публикувано на 05.04.2023 г.

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно използване на информация от обществения сектор за 2022 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2