Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Организация за икономическо сътрудничество и развитие

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

Лого на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност.
Това е форум на държавите, приемащи принципите на представителната демокрация и пазарната икономика. Организацията дава пространство за сравняване на политическия опит, търсене на отговори на чести проблеми, идентифициране на добрите практики и координиране на вътрешно държавните и международните политики на неговите членове.
Към днешна дата ОИСР е утвърдена международна организация с водеща роля в изработването и прилагането на най-високи стандарти във всички ключови области като управление, данъчната политика, транспортна инфраструктура, селско стопанство, образование, дигитална икономика и иновации, климат и др.
От 1980 година насам ОИСР дава ценни насоки за защита на поверителността и трансгранични потоци на лични данни и оказва ценно сътрудничество за развитието на защитата на данните. Част от постоянната структура на организацията е работната група за сигурност и неприкосновеност на личния живот в цифровата икономика. Групата работи по политики, които се грижат за това цифровата сигурност и защитата на неприкосновеността на личния живот да подпомагат развитието на цифровата икономика.
Участието на представители на Комисията за защита на личните данни в дейностите на организацията е възможност за устойчиво развитие на защитата на личните данни, отчитайки съвременните предизвикателства, възникващи в резултат на постигнатите цели на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и членството на Република България в ОИСР.
 
Повече информация за Организация за икономическо сътрудничество и развитие: ТУК
 
Повече информация относно процеса по присъединяване на Република България към ОИСР - МВнР: Кандидатура на Република България за членство в ОИСР (www.mfa.bg)

 

23.03.2022 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2