Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Национална Шенгенска информационна система (НШИС)

Национална Шенгенска информационна система (НШИС)

В Министерство на Вътрешните Работи се създава, поддържа и експлоатира Националната Шенгенска информационна система на Република България (НШИС), свързана с Централната ШИС (ЦШИС).
Тя осигурява обмена на информация между държавите, прилагащи Шенгенското законодателство, за защита на националната сигурност и обществения ред, управление на контрола по външните граници на Шенгенското пространство и за подпомагане на полицейското и съдебното сътрудничество.
Националната Шенгенска информационна система е автоматизирана информационна система с национална база данни и се състои от следните компоненти:
1. Автоматизирана информационна система „Издирвателна дейност“ на Министерството на вътрешните работи. Чрез нея се осигуряват националните сигнали за издирвани или контролирани лица и вещи и за граждани на трети страни с наложени мерки за административна принуда и се осъществява информационен обмен с ШИС II посредством НИ. ШИС.
2. Национален интерфейс за връзка с ШИС (НИ. ШИС). Той осъществява функциите по обмен на сигнали между НШИС и ЦШИС.
3. Технически процедури за автоматизиран обмен на информация в Бюрото „СИРЕНЕ (SIRENE - Supplementary Information Request at the National Entries - Искане за допълнителна информация във връзка с националните сигнали). Това е звено за обмен на информация във връзка със сигналите в ШИС II в структурата на дирекция „Международно оперативно сътрудничество на МВР, което чрез техническите процедури за автоматизиран обмен на информация осигурява обмена на допълнителна информация между Република България и държавите членки, свързана със сигнали в ШИС, необходима за прилагане на съответни мерки за изпълнението им.

 

20.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2