Български English Français
Начало » Шенгенско пространство » Права на физическите лица в ШИС II

Права на физическите лица в ШИС II

 
Лица, чиито лични данни се събират, съхраняват или обработват по друг начин в Шенгенската информационна система от второ поколение (наричана по-нататък „ШИС II), имат права на достъп, поправка на неточни данни и заличаване на незаконно съхранявани данни. В Ръководство за упражняване правото на достъп в ШИС II са описани начините за упражняване на тези права.

 

20.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2