Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Глобална асамблея по въпросите на неприкосновеността

Глобална асамблея по въпросите на неприкосновеността

Лого на Глобалната асамблея по въпросите на неприкосновеността

Глобалната асамблея по въпросите за неприкосновеността е най-значимият световен форум за обмяна на  знания, опит и идеи в сферата на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Тя се провежда за първи път през 1979г. под името Международна конференция на комисарите по защита на данните и поверителността. Повече от четири десетилетия тя функционира като платформа за среща на лидерите в областта на защитата на личните данни. Това се постига посредством обединените усилия на организации от 6 континента – общо сто и десет акредитирани членове и шестнадесет наблюдатели.

Мисията на Глобалната асамблея по въпросите за неприкосновеността е:

- да бъде значим международен форум на органите за защита на личните данни и неприкосновеността;
- да разпространява знания и практически опит, да подпомага органите за по-ефективното изпълнение на техните мандати;
- да осигури лидерство в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността на международно ниво;
- да свързва и подкрепя усилията на местно и регионално ниво, както и в други международни форуми, и да даде възможност на органите по-добре да защитават и популяризират защитата на личните данни и неприкосновеността.

 

Асамблеята има петчленен управителен орган - изпълнителен комитет, който се състои от председател, двама членове, както и домакините на предходната и следващата конференция.

За своята 40 годишна история, за първи път Форумът се организира съвместно от европейска институция и национален орган по защита на данните (КЗЛД) през 2018 година. Това предостави възможност на българската Комисия за защита на личните данни и Европейския надзорен орган да подчертаят водещата роля на Европейския съюз при формиране на политиките и средствата за защита на личните данни и достъпа до информация в с годината на започване прилагането на Общия регламент относно защитата на даннитеПовече за 40-то издание на Форума: ТУК

 

Интернет страница на Глобалната асамблея по въпросите за неприкосновеността: https://globalprivacyassembly.org/

 

Документи:

Приети решения

Архив на документи

Изпълнителен комитет

 

 

14.05.2021 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2