Български English Français
Начало » Институцията » Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018г.

Тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и чуждите средства за 2018г.

Първо тримесечие 2018 г. - към 31.03.2018 г. 

 

Второ тримесечие 2018 г. - към 30.06.2018 г. 

 

Трето тримесечие 2018 г. - към 30.09.2018 г. 

 

Четвърто тримесечие 2018 г. - към 31.12.2018 г. 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings