Български English Français
Начало » Административно обслужване » Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно използване на информация от обществения сектор за 2016 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно използване на информация от обществения сектор за 2016 г.

 Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:

10
     - от граждани на Република България; 8
     - от чужденци; 0
     - от медии; 1
     - от НПО; 0
     - от частноправни субекти. 1

Общ брой решения по заявления за предоставяне на достъп до обществена информация:

 2
     - предоставяне на пълен достъп до обществена информация; 2
     - предоставяне на частичен достъп до обществена информация; 0
     - предоставяне на достъп при надделяващ обществен интерес; 0
     - отказ запредоставяне на достъп до обществена информация. 0

Уведомление за липса на исканата обществена информация

 0

Препращане на заявлението, когато КЗЛД не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

 3

Предоставена информация по реда на административното обслужване или по реда на АПК

 4

Заявления, които не отговарят на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ и във вр. с чл. 2 ал. 1

 1

Общ брой постъпили искания за предоставяне на информация за повторно използване

 0

 


Файлове за сваляне

Изтегли файла Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и искания за повторно използване на информация от обществения сектор за 2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2