Български English Français
Начало » Административно обслужване » Информационни масиви и ресурси, използвани от КЗЛД

Информационни масиви и ресурси, използвани от КЗЛД

В своята работа КЗЛД ползва следните основни информационни масиви и ресурси:
• Електронна деловодна система – информационна система за управление на документооборота на КЗЛД;
• Електронна система за провеждане и отразяване на резултатите от заседанията на КЗЛД;
• Регистър на администраторите и обработващите лични данни, които са определили длъжностни лица по защита на данните;  
• Регистър на предоставените протоколи от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за унищожените през предходния месец данни;
• Финансово-счетоводни системи.Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2