Български English Français
Начало » Административно обслужване » Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до информация и повторно използване на информация от обществения сектор

Нормативи за разходите за предоставяне на достъп до информация и повторно използване на информация от обществения сектор

Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.
Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. За държавните органи размерът на таксите се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2