Български English Français
Начало » Административно обслужване » Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Вътрешните правила на КЗЛД за предоставяне на достъп до обществена информация и достъп до информация от обществения сектор за повторно използване са разписани детайлно в „Процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация“.
 
За упражняване правото на достъп до обществена информация е необходимо да бъде подадено заявление – писмено или устно.
В случай, че заявлението се подава писмено (на хартия или по електронен път) се подава попълнено Приложение № 1.
В случай, че заявлението се подава устно, приемащият заявлението попълва Приложение № 2.
 
За упражняване правото на достъп до обществена информация за повторно използване е необходимо да бъде подадено писмено искане (на хартия или по електронен път) – Приложение № 3.
 
В Заявлението/Искането трябва да бъдат посочени:
1. трите имена на заявителя, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адрес за кореспонденция със заявителя.
 
Срок за предоставяне на услугата: 14 дни
 
Адрес за кореспонденция:
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 
Телефон за връзка: 02/91-53-515, 02/91-53-519  
Факс: 02/91-53-525Файлове за сваляне

Изтегли файла Приложение № 1 - Заявление за достъп до обществена информация (DOC)
Изтегли файла Приложение № 1 - Заявление за достъп до обществена информация (PDF)
Изтегли файла Приложение № 2 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация (DOC)
Изтегли файла Приложение № 2 - Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация (PDF)
Изтегли файла Приложение № 3 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (DOC)
Изтегли файла Приложение № 3 - Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (PDF)
Изтегли файла Приложение № 4 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване (DOC)
Изтегли файла Приложение № 4 - Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на информация за повторно използване (PDF)
Изтегли файла Приложение № 5 - Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ
Изтегли файла Процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация (DOC)
Изтегли файла Процедура по разглеждане на заявления за достъп до обществена информация (PDF)


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2