Български English Français

Новини

 • Възможни проблеми в комуникациите с КЗЛД

  КЗЛД предупреждава за възможни проблеми в комуникациите с институцията, в резултат от строеж в близост до сградата на КЗЛД

 • Инструмент за самооценка

  Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

 • Стратегия на КЗЛД „Хоризонт 2022”

  КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Планът за нейното прилагане.

04.10.2021
Информация относно проверка на Националния статистически институт

На основание чл. 58, § 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, във връзка с изпълнение на Решение на Комисията за защита ... повече

27.09.2021
КЗЛД публикува свои вътрешни правила относно извършване на надзорната си дейност

Поради засилен обществен интерес към Инструкцията за практическото осъществяване на надзорната дейност на Комисията за защита на личните данни, Комисията информира ... повече

27.09.2021
Технически проблем в комуникациите с КЗЛД в периода от 22 до 24 септември 2021 г

Комисията за защита на личните данни информира, че поради прекъсване на комуникационен кабел в резултата на извършване на строителни работи в района на КЗЛД, в ... повече

01.09.2021
Технически проблем в комуникациите с КЗЛД на 31 август и на 1 септември 2021 г.

Комисията за защита на личните данни информира, че поради прекъсване на електроснабдяването около 14 часа на 31 август 2021 г. настъпиха затруднения в комуникациите ... повече

27.08.2021
Oткритa e процедура за обществено обсъждане на съвместни указания na Комисия за защита на личните данни и Комисия за регулиране на съобщенията

Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисия ... повече

12.08.2021
Технически проблем в комуникациите с КЗЛД, възникнал на 12 август 2021 г.

Комисията за защита на личните данни информира, че поради извършване на строителни работи в района на КЗЛД, около 16 часа на 12 август 2021 г. настъпиха затруднения в ... повече

« |    1   2    3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings