Новини

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

 • Законосъобразност на обработването на лични данни

  Комисията за защита на личните данни издаде информационна брошура "Основания за законосъобразност на обработването на лични данни"

 • Стратегия на КЗЛД „Хоризонт 2022”

  КЗЛД прие своя Стратегия за развитие в областта на защитата на личните данни - "Хоризонт 2022". Неразделна част от Стратегията е Плана за нейното прилагане.

25.06.2020
Европейската комисия публикува доклад за преглед и оценка на Общия регламент относно защитата на данните

На 24 юни 2020 г., малко повече от две години от започване прилагането на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), Европейската комисия публикува доклад ... повече

24.06.2020
Народното събрание прие процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Днес, 24 юни 2020 г. Народното събрание прие процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидати за председател и членове на Комисията за защита на ... повече

22.06.2020
Допуснати кандидати до втория етап на студентския конкурс за есе

Комисия за защита на личните данни организира студентски конкурс за есе на тема: Новите технологии и защита на личните данни – законодателство и практическо ... повече

12.06.2020
44-то Народно събрание прие Годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2019 г.

На 11.06.2020 г. Народното събрание прие Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2019 г. Отчетът е депозиран в Народното събрание на 31.03.2020 ... повече

26.05.2020
Две години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните
Две години от началото на прилагане на Общия регламент относно защитата на данните

На 25 май 2020 г. се отбелязва втората годишнина от прилагането на Общия регламент относно защитата на данните, широко известен като GDPR. Регламентът е единен набор от правила ... повече

22.05.2020
Ролята на обществените съвети към училищата и детските градини

Обществените съвети се създават на основание разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО). В чл. 265 от ЗПУО се посочва целта на функционирането ... повече

« |    1   2    3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings