Български English Français
Начало » Новини

Новини

18.04.2008
Среща на Комисарите по защита на личните данни на държавите-членки на ЕС

От 16 до 18 април 2008 г. в Рим се провежда среща на Комисарите по защита на личните данни на държавите-членки на ЕС. Обсъждат се настоящи ... повече

17.04.2008
Народното събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2007 г.

На редовно заседание, проведено на 17 април 2008 г. Народното събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2007 г. Той бе внесен за гласуване ... повече

15.04.2008
16-та конференция на AFCEA на тема: „Информацията и националната сигурност, чувствителност и защита”.
16-та конференция на AFCEA на тема: „Информацията и националната сигурност, чувствителност и защита”.

На 15.04.2008 г. в сградата на Централния военен клуб в София се проведе 16-та конференция на AFCEA на тема: „Информацията и националната ... повече

09.04.2008
Народното събрание на Република България изслуша доклада на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред относно годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2007 г.
Народното събрание на Република България изслуша доклада на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред относно годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2007 г.

На 9 април 2008 г. Народното събрание на Република България изслуша доклада на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред относно годишния отчет ... повече

03.04.2008
43-та среща на международната работна група по защита на данните в сферата на телекомуникациите.

На 3 и 4 март 2008 г. в Рим се проведе 43-та среща на международната работна група по защита на данните в сферата на телекомуникациите. В групата взеха участие трима от ... повече

31.03.2008
17-та Работна среща за разглеждане на казуси, Любляна - Словения
17-та Работна среща за разглеждане на казуси, Любляна - Словения

От 31 март до 1 април 2008 г. Венета Шопова - председател на КЗЛД и Мария Матева - член на КЗЛД участват в 17-та Работна среща за разглеждане на казуси, която се провежда ... повече

« |    89   90   91   92   93   94    95   96      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2