Начало » Новини

Новини

16.04.2019
ВАЖНО! Нерегламентирани обучения в областта на защитата на личните данни

Във връзка с постъпилите множество запитвания относно обучения в сферата на защита на личните данни, предлагани от редица организации, включително под формата ... повече

15.04.2019
КЗЛД изрази становище, касаещо защитата на личните данни в контекста на прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

С оглед на промените в Закона за обществените поръчки, направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита ... повече

29.03.2019
КЗЛД изрази становище относно правото „да бъдеш забравен” в контекста на обработване на лични данни за журналистически цели

Във връзка с постъпили от медии поредица от идентични искания за становища относно приложението на правото на изтриване (право „да бъдеш забравен”) в контекста ... повече

29.03.2019
КЗЛД изрази становище относно сроковете за съхранение на лични данни на участници в процедури по набиране и подбор на персонал

Във връзка с промените в Закона за защита на личните данни, КЗЛД изрази следното становище относноприлагането на чл. 25к от ЗЗЛД, регламентиращ сроковете за съхранение ... повече

15.03.2019
Изявление на Европейския комитет по защита на данните във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент
Изявление на Европейския комитет по защита на данните във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент

В контекста на изборите за Европейски парламент и за други избори в ЕС, насрочени за 2019 г., Европейският комитет по защита на данните излезе с изявление, с което подчертава ... повече

14.03.2019
Комисията за защита на личните данни реши да извърши публично обсъждане по две изключително актуални теми
Комисията за защита на личните данни реши да извърши публично обсъждане по две изключително актуални теми

Комисията за защита на личните данни взе принципно решение за провеждане на публично обсъждане и дискусии по две изключително актуални теми с повишен обществен интерес ... повече

« |    5   6   7   8   9   10    11   12   13   14   15   ...  79   | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings