Български English Français
Начало » Новини

Новини

31.03.2011
41-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г.

На редовно заседание, проведено на 31 март 2011 г., Народното събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г. Той бе внесен за гласуване ... повече

24.03.2011
Комисията за защита на личните данни одобри образец на форма за предоставяне на информацията по чл. 261а, ал.4 от Закона за електронните съобщения

На редовно заседание, проведено на 23 март 2011 г., Комисията за защита на личните данни одобри образец на форма за предоставяне от задължените по чл.261а, ал. 4 от ЗЕС субекти ... повече

21.03.2011
Комисията за защита на личните данни проведе среща с представители на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и техни браншови организации

На 21 март 2011 г. Комисията за защита на личните данни организира и проведе среща с представители на Комисията за регулиране на съобщенията, ... повече

18.03.2011
Защита от злоупотреби с личните данни на малолетни и непълнолетни в интернет пространството

На работна среща на 17 март експерти на КЗЛД, МВР – ГДБОП и дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието” на МОМН обсъдиха възможностите за бъдещо ... повече

15.03.2011
КЗЛД консултира потребители на мобилни услуги в открита временна приемна

Днес, 15 март председателят на КЗЛД – Венета Шопова участва в откриването на временна приемна за консултация на потребителите на ... повече

« |    75   76   77   78   79   80    81   82   83   84   85   ...  96   | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2