Български English Français
Начало » Новини

Новини

03.05.2011
Конференция на органите по защита на личните данни от Централна и Източна Европа
Конференция на органите по защита на личните данни от Централна и Източна Европа

На 28 и 29 април в гр. Будапеща се проведе конференция на органите по защита на данните в Централна и Източна Европа. Домакин на конференцията беше г-н Андреас Йори, комисар ... повече

27.04.2011
Стартира първи етап на информационна кампания 2011 г. на КЗЛД, във връзка с изпълнението на Националния Шенгенски план за действие 2010 г. в областта на защитата на личните данни

В началото на април 2011 г. стартира първи етап на Информационна кампания 2011 г. на Комисията за защита на личните данни, във връзка с изпълнението на Националния Шенгенски ... повече

04.04.2011
Заседание на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46
Заседание на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46

На 4 и 5 април 2011 г. в Брюксел се провежда заседание на Работната група по чл. 29 от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета ... повече

31.03.2011
41-то Народно събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г.

На редовно заседание, проведено на 31 март 2011 г., Народното събрание прие отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2010 г. Той бе внесен за гласуване ... повече

24.03.2011
Комисията за защита на личните данни одобри образец на форма за предоставяне на информацията по чл. 261а, ал.4 от Закона за електронните съобщения

На редовно заседание, проведено на 23 март 2011 г., Комисията за защита на личните данни одобри образец на форма за предоставяне от задължените по чл.261а, ал. 4 от ЗЕС субекти ... повече

« |    73   74   75   76   77   78    79   80   81   82   83   ...  94   | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2