Български English Français
Начало » Новини

Новини

07.10.2011
Народното събрание одобри изменения и допълнения на Закона за защита на личните данни

На 6 октомври 2011 г. Народното събрание одобри изменения и допълнения на Закона за защита на личните данни, продиктувани от задължението ... повече

04.10.2011
Участие на Комисията за защита на личните данни в работни срещи на Съвместните надзорни органи по Европол, Шенген и Митници и на Работната група по полиция и правосъдие

От 28 до 30 септември2011 г. в Брюксел се състояха работни срещи на Съвместните надзорни органи по Европол, Шенген и Митници и на Работната група по полиция и правосъдие. ... повече

21.09.2011
Среща на Комисията за защита на личните данни с председателя на Държавна агенция „Архиви”

На 20 септември 2011 г. по покана на Комисията за защита на личните данни беше проведена среща с председателя на Държавна агенция „Архиви”, ... повече

20.09.2011
Работни срещи във връзка със задържането на трафични данни по Закона за електронните съобщения

По инициатива на Комисията за защита на личните данни стартира провеждането на серия от срещи на експертно ниво с представители на органите, които имат право по ... повече

30.08.2011
Комисията за защита на личните данни отговаря на въпроси, свързани с обявена процедура по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки

Отговорите на Комисията за защита на личните данни са до всички участници, получили „Техническо задание на възложителя” от деловодството на КЗЛД за участие в ... повече

18.08.2011
Регистрация на общинските избирателни комисии като администратори на лични данни
Регистрация на общинските избирателни комисии като администратори на лични данни

Във връзка с провеждането на избори 2011г. и с цел спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни при обработване на личните ... повече

« |    72   73   74   75   76   77    78   79   80   81   82   ...  96   | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2