Български English Français
Начало » Новини

Новини

22.02.2012
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие годишния отчет на Комисията за защита на личните данни за 2011 година

На заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред към Народното събрание, състояло се на 22 февруари 2012 г., бе представен годишният отчет за дейността на ... повече

22.02.2012
Среща с извънредния и пълномощен посланик на България в Португалия
Среща с извънредния и пълномощен посланик на България в Португалия

На 10 февруари 2012 г. в Лисабон, Португалия, се проведе извънредно и закрито заседание на Съвместния надзорен орган за Европол.Представители ... повече

17.02.2012
Уведомление за администраторите на лични данни във връзка с подаването на документи в КЗЛД

Във връзка с влизането в сила на изменения и допълнения в Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (обн. в ДВ, бр.12 от ... повече

15.02.2012
„Google”/Google Inc., САЩ са вписани в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри, поддържан от Комисията за защита на личните данни

Във връзка със стартирането на заснемане и последващо обработване на територията на България на изображения за обогатяване на услугата „Стрийт Вю” („Street View”), ... повече

01.02.2012
Заседание на Работната група по защита на данните по чл.29 от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета
Заседание на Работната група по защита на данните по чл.29 от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета

На 1 и 2 февруари 2012 г. в Брюксел се провежда заседание на Работната група по защита на данните по чл. 29 от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета за защита на ... повече

28.01.2012
По повод Деня на защита на личните данни и 10-годишнината на Комисията за защита на личните данни бе валидиран илюстрован пощенски плик и специален печат
По повод Деня на защита на личните данни и 10-годишнината на Комисията за защита на личните данни бе валидиран илюстрован пощенски плик и специален печат

На 28 януари 2012 г. в Музея на съобщенията, гр. София, председателят на Комисията за защита на личните данни Венета Шопова, заместник-министърът на транспорта, информационните ... повече

« |    69   70   71   72   73   74    75   76   77   78   79   ...  96   | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2