Български English Français

Новини

 • Децата и техните лични данни

  Децата се ползват със специална защита на личните им данни. За КЗЛД това е задача с приоритетен характер.

 • Инструмент за самооценка

  Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

25.01.2023
Ирландският надзорен орган по защита на данните постанови решение относно WhatsApp

На 12 януари 2023 г. Ирландският орган по защита на данните прие окончателно решение, с което наложи глоба от 5,5 милиона евро на WhatsApp IE. Решението е постановено в съответствие ... повече

23.01.2023
Изявление на ЕКЗД във връзка с Решение на Съда на ЕС относно резервационните данни на пътниците

На своето последно за 2022 г. заседание Европейският комитет по защита на данните прие изявление относно приетото Решение на Съда на ЕС C-817/19 относно използването ... повече

« |    1   2   3   4   

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2