Български English Français

Новини

 • Децата и техните лични данни

  Децата се ползват със специална защита на личните им данни. За КЗЛД това е задача с приоритетен характер.

 • Инструмент за самооценка

  Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

31.03.2023
Комисията за защита на личните данни открива процедура за обществено обсъждане на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация

С влизането в сила на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), считано от 4 май 2023 г., КЗЛД ще осъществява ... повече

31.03.2023
Комисията за защита на личните данни депозира в Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2022 година

На 30 март 2023 г. Комисията за защита на личните данни депозира в деловодството на Народното събрание Годишния отчет за дейността си през 2022 година. Отчетът е депозиран ... повече

« |    1   2   3   4   

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2