Български English Français
Начало » Новини

Новини

27.09.2021
КЗЛД публикува свои вътрешни правила относно извършване на надзорната си дейност

Поради засилен обществен интерес към Инструкцията за практическото осъществяване на надзорната дейност на Комисията за защита на личните данни, Комисията информира ... повече

27.09.2021
Технически проблем в комуникациите с КЗЛД в периода от 22 до 24 септември 2021 г

Комисията за защита на личните данни информира, че поради прекъсване на комуникационен кабел в резултата на извършване на строителни работи в района на КЗЛД, в ... повече

01.09.2021
Технически проблем в комуникациите с КЗЛД на 31 август и на 1 септември 2021 г.

Комисията за защита на личните данни информира, че поради прекъсване на електроснабдяването около 14 часа на 31 август 2021 г. настъпиха затруднения в комуникациите ... повече

27.08.2021
Oткритa e процедура за обществено обсъждане на съвместни указания na Комисия за защита на личните данни и Комисия за регулиране на съобщенията

Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществено обсъждане на проект на Указания на Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисия ... повече

12.08.2021
Технически проблем в комуникациите с КЗЛД, възникнал на 12 август 2021 г.

Комисията за защита на личните данни информира, че поради извършване на строителни работи в района на КЗЛД, около 16 часа на 12 август 2021 г. настъпиха затруднения в ... повече

01.07.2021
Европейската комисия прие две решения за адекватно ниво на защита на личните данни от страна на Обединеното кралство

На 28 юни 2021 г. Европейската комисия прие две решения за адекватно ниво на защита на личните данни от страна на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия– ... повече

   1    2   3   4   5   6   ...  84   | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings