Български English Français

Новини

 • 20 години КЗЛД

  През 2022 г. Комисията за защита на личните данни отбелязва своя 20-годишен юбилей

 • Инструмент за самооценка

  Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

03.08.2022
КЗЛД въвежда противоепидемични мерки

Във връзка с въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област София-град със Заповед № РД-01-241/02.08.2022 г. на Директора на Столична регионална ... повече

28.07.2022
Прието е съвместно становище относно предложението на Европейската комисия за Европейско пространство за здравни данни

На 12 юли 2022 г. Европейският комитет по защита на данните (ЕКЗД) и Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) приеха Съвместно становище относно Предложението ... повече

21.06.2022
Конференция на ЕНОЗД 2022 : Необходим е паневропейски подход за ефективно прилагане на правилата за защита на личните данни

На 16 и 17 юни 2022 г. се проведе конференция „Бъдещето на защитата на данните: ефективно прилагане на правилата в дигиталния свят”, организирана от Европейския ... повече

16.06.2022
Предстояща международна конференция по проект SMEDATA II
Предстояща международна конференция по проект SMEDATA II

На 17 юни 2022 г., от 8.30 ч. (Централноевропейско време), в хотел Thon Hotel EU в Брюксел (Rue de la Loi 75), ще се проведе международната конференция „Бъдещи възможности за предприятия, ... повече

10.06.2022
Списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна предварителна консултация

На редовно заседание, проведено на 01 юни 2022 г., Комисията за защита на личните данни прие Списък на операциите по обработване на лични данни, за които е задължителна ... повече

03.06.2022
Проведе се последното заседание на Съвместния надзорен орган на Eвропол
Проведе се последното заседание на Съвместния надзорен орган на Eвропол

На 31 май 2022 г. се проведено последното заседание на Съвместния надзорен орган на Eвропол. През изминалите четири години той изпълняваше основната си цел по извършване ... повече

   1    2   3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2