Към главното съдържание

Решения и становища на КЗЛД по искания за трансфер на лични данни за 2012 г.