Български English Français
Начало » Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН

Утвърдени от КЗЛД образци по ЗЗЛПСПОИН

Формуляр за регистриране на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

Модел на Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2