Български English Français
Начало » Полезна информация

Полезна информация

Информационно-разяснителни брошури на КЗЛД по прилагането на Общия регламент относно защитата на данните Информационно-разяснителни материали по Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ регламент относно защита на данните)
Актуални въпроси от обществен интерес Надзорна дейност на КЗЛД Неприкосновеността на работното място Иновации Интерактивни материали

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2